Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

VISI
  • Menjadi sebuah perpustakaan ketenteraan primer yang terbilang di peringkat nasional dan antarabangsa dalam memacu pengurusan sumber maklumat pendidikan sains pertahanan dan penyelidikan ketenteraan
MISI
  • Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan serta sumber ilmu yang berkualiti dan menepati keperluan warga Universiti
OBJEKTIF
  • Menyediakan koleksi bahan-bahan rujukan pembelajaran dan penyelidikan serta bahan bacaan tambahan
  • Berusaha memenuhi keperluan maklumat universiti dan proses penyebaran maklumat
  • Menyediakan sistem yang efektif dalam pengurusan perpustakaan
FUNGSI
  • Membangunkan koleksi maklumat Sains Pertahanan, Sains Teknologi, Perubatan dan Kesihatan Pertahanan yang komprehensif dan global
  • Menyediakan prasarana teknologi maklumat yang terkini bagi tujuan penyebaran maklumat secara efisien dan efektif
  • Memberi sokongan kepada proses penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran
  • Menyediakan prasarana yang kondusif dalam proses pembelajaran di dalam Perpustakaan
  • Memelihara repositori ilmiah Universiti