Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

KELAYAKAN PINJAMAN
STAF
Bilangan Naskah Tempoh Pinjaman (Hari)
Pengurusan Universiti
 • Lembaga Pengarah Universiti
 • Naib Canselor
 • Timbalan Naib Canselor
 • Penolong Naib Canselor
 • Komandan, Akademi Latihan Ketenteraan
 • Pendaftar
 • Bendahari
 • Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan
 • Ketua Pustakawan
20 60
Staff Akademik
 • Pensyarah
 • Guru Bahasa
 • Tutor
20 60
Staff Bukan Akademik
 • Pengurusan dan Professional
 • Pelaksana
 • 15
 • 10
 • 30
 • 15
PELAJAR
Bilangan Naskah Tempoh Pinjaman (Hari)
 • Sarjana Muda
 • Asasi
 • Diploma
11
 • 15
 • Bahan 'Red Spot' : 2 Jam
 • Pasca siswazah
15 30
 • Program Eksekutif (NiEED)
10 30