DENDA
Kadar Denda Pada 16 Februari 2015 (a)
Kadar Denda Semasa Dari Sistem Virtua (b)
Kadar Denda Yang Perlu Dibayar (c)
'Adjustment' kepada sistem Virtua (d)

Sila rujuk senarai ini untuk mendapatkan kadar denda pada 16 Februari 2015 (a)

NOTA :
  • Terpakai bagi peminjam yang mempunyai due date sehingga 16 Februari 2015 sahaja.
    • - Sebelum 16 Feb 2015, kadar denda lewat adalah sebanyak RM0.10 sehari untuk setiap bahan.
    • - Selepas 16 Feb 2015, kadar denda lewat adalah sebanyak RM0.50 sehari untuk setiap bahan.
  • 'Adjustment' kepada sistem Virtua (d) adalah merujuk kepada nilai yang perlu dikurangkan daripada sistem Virtua (b) bagi menyelaras kadar denda yang perlu dibayar oleh pengguna adalah bersamaan (c)
Formula Kadar Denda Yang Perlu Dibayar (c)

c = b - (a*5) + a

Formula 'Adjustment' kepada sistem Virtua (d)

d = (b-(b-c))


2015 Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia