Visi | Misi | Objektif | Fungsi
VISI
  • Menjadi sebuah perpustakaan ketenteraan primer yang terbilang di peringkat nasional dan antarabangsa dalam memacu pengurusan sumber maklumat pendidikan sains pertahanan dan penyelidikan ketenteraan.
MISI
  • Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan serta sumber ilmu yang berkualiti dan menepati keperluan warga Universiti.
OBJEKTIF
  • Menyediakan koleksi bahan-bahan rujukan pembelajaran dan penyelidikan serta bahan bacaan tambahan.
  • Berusaha memenuhi keperluan maklumat universiti dan proses penyebaran maklumat.
  • Menyediakan sistem yang efektif dalam pengurusan perpustakaan.
FUNGSI
  • Membangunkan koleksi maklumat Sains Pertahanan, Sains Teknologi, Perubatan dan Kesihatan Pertahanan yang komprehensif dan global.
  • Menyediakan prasarana teknologi maklumat yang terkini bagi tujuan penyebaran maklumat secara efisien dan efektif.
  • Memberi sokongan kepada proses penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran.
  • Menyediakan prasarana yang kondusif dalam proses pembelajaran di dalam Perpustakaan.
  • Memelihara repositori ilmiah Universiti.
PAUTAN
UPNM WebOPAC LibProxy TurnItIn

MyUninet