Kemudahan | Perkhidmatan
Kemudahan
 1. Ruangan Bacaan
 2. Bilik Perbincangan
 3. Mini Auditorium
 4. Makmal Literasi Maklumat
 5. Wi-Fi
 6. Loker
 7. Terminal OPAC (Online Public Acces Catalogue)
 8. Mesin Fotokopi
 9. Meja Karel
Perkhidmatan
 1. Kaunter Perkhidmatan Sirkulasi
 2. Kaunter Penasihat Pembaca
 3. Perkhidmatan Pinjaman antara Perpustakaan
 4. Mesin Pinjaman Buku Layan Diri
 5. Mesin Pemulangan Buku Layan Diri
 6. Sumber Elektronik
PAUTAN
UPNM WebOPAC LibProxy TurnItIn

MyUninet